Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 24. 2. 2017

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 24. 2. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 10. 2. 2017 na žádost týkající se poskytnutí historie dokumentů ze systému Ginis ve věci revize spisů ke kontrolám inspektorky z inspektorátu v Hradci Králové.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 26. 1. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 14020/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se poskytnutí historie dokumentů ze systému Ginis ve věci revize spisů ke kontrolám inspektorky z inspektorátu v Hradci Králové. Žádost byla částečně odmítnuta a to v části, která se týká interních předpisů a pokynů. Žadateli byla odpověď, respektive rozhodnutí o odmítnutí žádosti, zaslána jako listovní zásilka dne   10. 2. 2017 – čj. ČOI 19919/17/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena