Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 24. 2. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 2. 2. 2022 – čj. ČOI 16870/22/0100  týkající se přehledu subjektů, které byly pokutovány za porušení ustanovení zákona o ochraně spotřebitele v roce 2021, v čem porušení spočívalo a jaká byla výše sankce. Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky  dne 17. 2. 2022 – čj. ČOI 23427/22/0100.

 

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena