Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 24. 3. 2016

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 24. 3. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 10. 3. 2016 na žádost týkající se platů, odměn a benefitů ústředního ředitele České obchodní inspekce v roce 2015.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 24. 2. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 23109/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se platů, odměn a benefitů ústředního ředitele České obchodní inspekce v roce 2015 v členění po měsíci. Žadateli byly informace poskytnuty dne 10. 3. 2016 – čj. ČOI 29629/16/0100.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena