Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 26. 11. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 4. 11. 2020 (čj. ČOI 146995/20/0100) týkající se poskytnutí přehledu uložených sankcí realitním kancelářím za porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to od roku 2016 do doby podání žádosti. Žadateli byl poskytnut přehled sankcí, jejich výše a informace o porušení příslušného paragrafu za požadované období.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou dne 19. 11. 2020 – čj. ČOI 149533/20/0100.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena