Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 27. 12. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 13. 12. 2021 (čj. ČOI 158001/21/0100) týkající se pokut uložených za spáchání přestupku dle § 17 odst. 2 písm. f) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, zejména za povinností uložených dle § 10 odst. 1 písm. g) zákona – zákaz uvádění na trh potraviny dvojí kvality. Žádost byla posouzena  a dle ust. § 14 odst. 5 písm. c) ZSPI odložena pro nepříslušnost. Žadateli bylo dále sděleno, že informace, které požaduje, spadají do kompetence Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Informace byly žadateli zaslány elektronicky datovou schránkou dne 17. 12. 2021 – čj. ČOI 158453/21/0100.

 

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena