Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 28. 11. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 3. 11. 2019 (sp. zn. ČOI 139912/19/0100) týkající se tiskové zprávy ČOI ze dne 19. 6. 2014 a poskytování informací o odvolaném řediteli inspektorátu ČOI Královéhradeckého a Pardubického třetím osobám. Žadateli byla poskytnuta odpověď ke třem bodům jeho žádosti, výzvou odeslanou dne 11. 11. 2019 pod čj. ČOI 143003/19/0100 byl vyzván k upřesnění jednoho bodu žádosti. 
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 18. 11. 2019 – čj. ČOI 145145/19/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena