Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 29. 3. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci poskytnutou dne 19. 3. 2019 na žádost týkající se šetření veřejného ochránce práv čj. KVOP-18824/2017.  

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu a Inspektorátu Středočeský a Hl. m. Praha byly dne 8. 3. 2019 doručeny dvě identické žádosti o poskytnutí informace podle ZSPI pod čj. ČOI 33650/19/0100 a 33833/19/0100, v nichž žadatel požadoval poskytnutí informací ve věci šetření veřejného ochránce práv. Žádost byla vyřizována z úrovně ústředního inspektorátu a žadateli byla poskytnuta všechna vyjádření ústředního inspektorátu a inspektorátu Středočeský a Hl. m. Praha zaslaná veřejnému ochránci práv týkající se předmětné věci.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou dne 19. 3. 2019 – čj. ČOI 366997/19/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena