Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 29. 6. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 22. 6. 2018 na žádost týkající se nákladů na nakupovaný papír, tiskárny, tonery, údržbu a servis tiskáren, nákup SW a HW, počtu tiskáren a uživatelů, hlavního dodavatele těchto zařízení v letech 2015, 2016 a 2017.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 1. 6. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 71690/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se nákladů na nakupovaný papír, tiskárny, tonery, údržbu a servis tiskáren, nákup SW a HW, počtu tiskáren a uživatelů, hlavního dodavatele těchto zařízení v letech 2015, 2016 a 2017.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 22. 6. 2018 – čj. ČOI 74012/18/0100.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena