Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 3. 10. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 20. 9. 2019 (sp. zn. ČOI 120271/19/0100) týkající se předchozího podání žadatele.  

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 24. 9. 2019 – čj. ČOI 121287/19/0100.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena