Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 3. 2. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 19. 1. 2022 – čj. ČOI 8881/22/0100  týkající se kontrol subjektů provádějících nákup, distribuci a využití Rafinátu II a kontrol složení plynů v propan-butanových lahvích.  Žadateli byla odpověď poskytnuta a odeslána dne 28. 1. 2022 – čj. ČOI 12077/22/0100 jako listovní zásilka.

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena