Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 31. 12. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 20. 12. 2018 na žádost týkající se kontrol u obchodních řetězců.  

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 10. 12. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 160960/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol u obchodních řetězců.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 20. 12. 2018 – čj. ČOI 162858/18/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena