Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 4. 1. 2017

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 4. 1. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 21. 12. 2016 na žádost týkající se platů, odměn a benefitů zaměstnanců České obchodní inspekce inspektorátu Středočeský a Hl. m. Praha v roce 2015 a v roce 2016. České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 6. 12. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 1596489/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se platů, odměn a benefitů zaměstnanců České obchodní inspekce inspektorátu Středočeský a Hl. m. Praha  v roce 2015 a v roce 2016 v členění po měsíci. Žadateli byly informace poskytnuty dne 21. 12. 2016 – čj. ČOI 166015/16/0100.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena