Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 4. 1. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 7. 12. 2020 (čj. ČOI 163542/20/0100) týkající se kontrol restaurací v době nouzového stavu. Informace byla žadateli zaslána elektronicky datovou schránkou (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 21. 12. 2020 – čj. ČOI 164882/20/0100.

 

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena