Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 4. 8. 2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 25. 7. 2017 na žádost týkající se pokut uložených za porušení zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 14. 7. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 94667/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se pokut uložených za porušení zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 25. 7. 2017 – čj. ČOI 96771/17/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena