Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 5. 3. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 19. 2. 2020 (čj. ČOI 25207/20/0100) týkající se kontroly u společnosti Waldvierler Sparkasse bank AG.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou (ke stažení   ZDE   ve formátu PDF) dne 26. 2. 2020 – čj. ČOI 25446/20/0100.

 

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena