Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 5. 5. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 14. 4. 2022 – čj. ČOI 54177/22/0100  týkající se poskytnutí dokumentů z řízení vedeného v roce 2009 pod sp.zn. 13437/2009/0100. Žadateli bylo sděleno, že v uvedeném řízení uplynula desetiletá lhůta pro uložení spisového materiálu, a tak veškerý spisový materiál k dané věci již prošel řádným skartačním řízením a Česká obchodní inspekce jej nemá v žádné formě (písemné či elektronické) k dispozici. Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronicky  dne 28. 4. 2022 – čj. ČOI 56599/22/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena