Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 5. 8. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 20. 6. 2019 (sp. zn. ČOI 81726/19/0100) týkající se poskytnutí anonymizovaných pravomocných rozhodnutí ke kontrolám provozovatelů autobazarů od roku 2013 do 23. 4. 2015. Jednalo se o rozsáhlé vyhledávání v databázových systémech ČOI a zpracování jednotlivých dokumentů, proto bylo poskytnutí informace zpoplatněno. Žadatel požadovanou částku uhradil a informace mu byly poskytnuty v požadovaném rozsahu. Jednalo se o 18 pravomocných rozhodnutí.

Žadateli byly všechny požadované dokumenty poskytnuty elektronicky datovou schránkou dne 26. 7. 2019 – čj. ČOI 85975/19/0100.

 

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena