Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 6. 5. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 25. 4. 2022 – čj. ČOI 56971/22/0100  týkající se poskytnutí rozhodnutí o uložení sankce spol. ELI ATD. Žadateli byl požadovaný dokument poskytnut a odeslán elektronicky  datovou schránkou dne 28. 4. 2022 – čj. ČOI 54541/22/0100.

 

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena