Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 7. 4. 2017

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 7. 4. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 27. 3. 2017 na žádost týkající se zveřejňování aktualizovaných programů dozoru nad trhem.České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 11. 3. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 36677/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se zveřejňování aktualizovaných programů dozoru nad trhem.
Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 27. 3. 2017 – čj. ČOI 40113/17/0100.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena