Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 8. 1. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 28. 12. 2017 na žádost týkající se kontroly u společnosti Time Financial CZ, s.r.o.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 13. 12. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 165018/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontroly u společnosti Time Financial CZ, s.r.o.Žadateli byly poskytnuty anonymizované kopie 10 kontrolovaných smluv u společnosti Time Financial CZ, s.r.o. v roce 2006, tak jak požadoval ve své žádosti.
Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky dne 28. 12. 2017 – čj. ČOI 169550/17/0100.  

 

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena