Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 9. 2. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 1. 2. 2018 na žádost týkající se přešetření žadatelovi stížnosti na postup inspektorátu.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 18. 1. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 8754/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se přešetření jeho stížnosti na postup inspektorátu.

Žadateli byla odpověď zaslána poštou jako listovní zásilka (ke stažení ZDE ve formě PDF) dne 1. 2. 2018 – čj. ČOI 10308/18/0100.  

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena