Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 9. 5. 2017

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 9. 5. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 27. 4. 2017 na žádost týkající se platu a odměn ředitelky Inspektorátu ČOI Ústeckého a Libereckého v roce 2016 a 1. čtvrtletí 2017.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 12. 4. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 53289/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se platu a odměn ředitelky Inspektorátu ČOI Ústeckého a Libereckého v roce 2016 a v 1. čtvrtletí 2017. Žadateli byly informace poskytnuty dne 27. 4. 2017 – čj. ČOI 55638/17/0100.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena