Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 9. 5. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 14. 4. 2022 – čj. ČOI 54161/22/0100  týkající se řízení s cestovními kancelářemi a agenturami v roce 2021. Žadateli byly požadované informace poskytnuty a odeslány elektronicky  datovou schránkou dne 28. 4. 2022 – čj. ČOI 56608/22/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena