Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 9. 6. 2016

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 9. 6. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 26. 5. 2016 na žádost týkající se porady vedoucích pracovníků ČOI.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 11. 5. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 58911/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se porady vedoucích pracovníků ČOI.
Žadateli byla poskytnuta informace o počtu účastníků porady, nákladech na pronájem,  vytíženosti vozového parku jednotlivých inspektorátů, zahájení a ukončení pracovní cesty účastníků porady.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (datovou schránkou) dne 26. 5. 2016 – čj. ČOI 64189/16/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena