Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 9. 6. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 26. 5. 2022 – čj. ČOI 71034/22/0100  týkající se zaslání anonymizovaných rozhodnutí podle zaslaných čísel jednacích.  Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 2. 6. 2022 – čj. ČOI 73150/22/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena