Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 9. 7. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 21. 6. 2021 (čj. ČOI 82862/21/0100) týkající se poskytnutí rozhodnutí k řízením vedeným se šesti společnostmi definovanými žadatelem. Řízení byla vedena se dvěma společnostmi (Pears Health Cyber, s.r.o. a Notino, s.r.o.) a žadateli byly poskytnuty anonymizované příkazy o uložení sankce. Informace byly žadateli zaslány elektronicky datovou schránkou dne 2. 7. 2021 – čj. ČOI 83977/21/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena