Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 9. 8. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 23. 7. 2019 (sp. zn. ČOI 94978/19/0100) týkající se společnosti ENVONA, s.r.o.

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta písemně a zaslána poštou (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 1. 8. 2019 – čj. ČOI 95258/19/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena