Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 9. 9. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 13. 8. 2020 (čj. ČOI 110185/20/0100) týkající se řízení EU Pilot 7565/15/JUST. Žadateli bylo poskytnuto vyjádření České obchodní inspekce zaslané ministerstvu financí v roce 2016. Informace o zahájení a ukončení řízení byly rozhodnutím odmítnuty, protože je ČOI nemá k dispozici.
Žadateli byly informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou dne 28. 8. 2020 – čj. ČOI 111625/20/0100.

 

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena