Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 11. 12. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti vedené pod sp.zn. ČOI 157621/20/2000 ze dne 25. 11. 2020 týkající se poskytnutí výsledku správního řízení se spol. Vlatavapark, s.r.o. a dokumentace k tomuto šetření. Žadateli byly poskytnuty dokumenty, jejichž původcem je povinný subjekt, a to Oznámení o zahájení kontroly, Výzva k součinnosti a Protokol o kontrole. Dokumenty, které v rámci kontroly získal  povinný subjekt od třetí strany, nebyly žadateli  v souladu s § 11 odst. 3 ZSPI poskytnuty a žádost byla v této části rozhodnutím odmítnuta.
Žadateli byly dokumenty včetně rozhodnutí o odmítnutí části žádosti poskytnuty v anonymizované podobě a odeslány elektronicky datovou schránkou dne 4. 12. 2020 –  čj. ČOI 161820/20/2000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena