Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 13. 9. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci k žádosti ze dne 29. 8. 2019 (č.j. ČOI 110736/19/2000) týkající se kontroly u společnosti Aqua Progress, s.r.o.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 6. 9. 2019 – č.j. ČOI 113241/19/2000.

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena