Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 21. 7. 2016

Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 21. 7. 2016 – ČOI zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace poskytnuté dne 11. 7. 2016 na žádost týkající se průběhu a výsledků kontroly, která se uskutečnila na základě podání žadatele ve společnosti ELK ve věci opakovaného porušování zákona na ochranu spotřebitele.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 4. 7. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 84718/16/2000, týkající se průběhu a výsledků  kontroly uskutečněné na základě spotřebitelského podání ve společnosti ELK ve věci opakovaného porušování zákona na ochranu spotřebitele.
Žadatelce byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 11. 7. 2016 pod čj. ČOI 86369/16/2000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena