Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 21. 8. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci k žádosti ze dne 9. 8. 2019 (č.j. ČOI 102476/19/2000) týkající se výše sankce uložené při kontrole podnikatele.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 14. 8. 2019 – č.j. ČOI 103757/19/2000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena