Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 21. 9. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 2. 9. 2020 – čj. ČOI 118542/20/2000 týkající se výsledku správního řízení vedeného s firmou Sapeli.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE  ve formátu PDF) dne 14. 9. 2020 pod čj. ČOI 123186/20/2000.

 

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena