Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 3. 3. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené dne 9. 2. 2022 – čj. ČOI 9828/22/2000 týkající se poskytnutí doplňujících informací ke kontrole tepelného čerpadla Kompakt Air Premium 15. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 23. 2. 2022 pod čj. ČOI 26824/22/2000.

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena