Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 6. 10. 2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace poskytnuté dne 27. 9. 2017, týkající se poskytnutí kopie rozhodnutí ve věci správního řízení s fyzickou podnikající osobou.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 25. 9. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 127564/17/2000, týkající se poskytnutí kopie rozhodnutí ve věci správního řízení s fyzickou podnikající osobou.

Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou dne 27. 9. 2017 pod čj. ČOI 128681/17/2000.

 

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena