Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 8. 3. 2018

ČOI zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace poskytnuté dne 28. 2. 2018 na žádost týkající se poskytnutí rozhodnutí ve věci vedené ve spisu sp. zn. 93105/17/2000.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 12. 2. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 21710/18/2000, týkající se poskytnutí rozhodnutí ve věci vedené ve spisu sp. zn. 93105/17/2000. Vzhledem k tomu, že ve věci vedené ve spisu sp.zn. 93105/17/2000 nebylo dosud vydáno rozhodnut, tudíž požadovaná informace neexistuje, byla žádost o informace rozhodnutím odmítnuta.  

Žadateli byla odpověď, resp. rozhodnutí o odmítnutí žádosti zasláno poštou jako doporučená zásilka dne 27. 2. 2018 pod čj. ČOI 28392/18/2000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena