Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 1. 11. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 23. 10. 2018 na žádost týkající se výsledků šetření na podnět žadatele.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byly dne 15. 10. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 132782/18/3000 týkající se výsledku šetření na podnět žadatele.

 Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 23. 10. 2018 – čj. ČOI 136548/18/3000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena