Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 10. 7. 2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 30. 6. 2017 na žádost týkající se výsledku kontroly u spotřebního družstva Jednota v Moravském Krumlově v roce 2016 a 2017.  

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 19. 6. 2017 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 84323/17/3000, týkající se  výsledku kontroly u spotřebního družstva Jednota v Moravském Krumlově v roce 2016 a 2017.   Žadatel byl vyzván k doplnění žádosti, kterou doplnil dne 28.6.2017, poté byla zpracována odpověď. 

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE  ve formátu PDF) dne 30. 6. 2017 – čj. ČOI 90584/17/3000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena