Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 14. 10. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 30. 9. 2021 (sp.zn. ČOI 124685/30/21) týkající se šetření u spol. České Kormidlo, s.r.o. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 6. 10. 2021 – čj. ČOI 127939/21/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena