Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 11. 1. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 16. 12. 2021, čj. ČOI 160462/21/3000 týkající se kontroly u společnosti Fulgur, spol. s r.o. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 5. 1. 2022 – čj. ČOI 2120/22/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena