Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 11. 5. 2016

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 11. 5. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 3. 5. 2016 na žádost týkající se výsledku šetření u  společnosti IMOS development, uzavřený investiční fond, a.s.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 2. 5. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 53776/16/3000, týkající se  výsledku šetření u  společnosti IMOS development, uzavřený investiční fond, a.s.Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 3. 5. 2016 – čj. ČOI 54487/16/3000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena