Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 13. 3. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 5. 3. 2018 na žádost týkající se výsledků šetření na podnět žadatele.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byly dne 5. 1. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidované pod čj. ČOI 3324/18/3000 a čj. ČOI 3330/18/3000, týkající se výsledku šetření na podnět žadatele. Žadatel byl vyzván k doplnění náležitostí žádosti.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 5. 3. 2018 – čj. ČOI 31595/18/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena