Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 13. 9. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 26. 8. 2021 (čj. ČOI 110845/21/3000) týkající se kontroly u spol. Moje RC s.r.o. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 6. 9. 2021 – čj. ČOI 112506/21/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena