Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 14. 3. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 5. 3. 2018 na žádost týkající se správního řízení se společností TLAMKA, s.r.o.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 26. 2. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 28297/18/3000, týkající správního řízení se společností TLAMKA, s.r.o.   

 Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 5. 3. 2018 – čj. ČOI 31765/18/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena