Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 16. 4. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 29. 3. 2019 (sp.zn. ČOI 436/30/19) týkající se výsledku správního řízení se spol. CCC Czech, s.r.o.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 8. 4. 2019 – čj. ČOI 46918/19/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena