Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 16. 6. 2016

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 16. 6. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 6. 6. 2016 na žádost týkající se výsledku šetření u  společnosti Correct Real Estate, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 3. 6. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 70041/16/3000, týkající se   šetření u  společnosti Correct Real Estate, s.r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 6. 6. 2016 – čj. ČOI 70735/16/3000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena