Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 17. 2. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 31. 1. 2022, čj. ČOI 15164/144/30/22 týkající se výsledku kontroly provedené na podnět žadatele u fyzické podnikající osoby. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 8. 2. 2022 – čj. ČOI 19327/22/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena