Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 18. 7. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 1. 7. 2019 (sp.zn. ČOI 850/30/19) týkající se výsledku šetření u  společnosti Opportunity, spol. s r.o.  

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 10. 7. 2019 – čj. ČOI 88427/19/3000.

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena