Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 19. 3. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 9. 3. 2018 na žádost týkající se výsledku šetření u společnosti ESKO-MAX, s.r.o.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 5. 3. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 32096/18/3000, týkající výsledku šetření u společnosti ESKO-MAX, s.r.o.   

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 9. 3. 2018 – čj. ČOI 33966/18/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena