Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 19. 3. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci poskytnutou dne 4. 3. 2019 na žádost týkající se výsledku kontroly u podnikatele.  

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 25. 2. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI evidovaná pod čj. ČOI 27116/19/3000 týkající se výsledku kontroly u podnikatele.  

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 4.3. 2019 – čj. ČOI 28603/19/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena